حجاب

سلام به همه دوستای گل مارمولک<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آخه مارمولکم ترس داره ؟

نه خداییش بگین ترس دراه ؟

اگه نداره پس چرا ازش میترسین ؟

بابا بیخیال . مشکل من با این ملت هیچ وقت تموم نمیشه .

دیشب پسر داییم آنلاین بود با یکی از دوستاش . خب طبق معمول آدرس اینجا رو خواست . وقتی اومد دید انگاری اژدها دیده . کلی بد و بیراه گفت که تو مشکل داری با این علاقت با مارمولک . تازه خوب شد عکسهایی که از سوسکها گرفتم اینجا نذاشتم وگرنه نمی دونم چی بارم میکرد .

حالا از اینها گذشته 2 شبه که دارم فکر میکنم یه چیز خوب بنویسم ولی کم میارم . میدونین به یکی قول دادم راجع به یه چیزی بحث راه بندازم و قول دادم که شما هم تو بحثمون شرکت میکنین ولی راستش نمی دونم از کجا شروع کنم .

: بسه دیگه مارمولک . اینقدر حاشیه نرو . حرفتو بزن

باشه بابا حالا چرا میزنی

بحثمون اینه :

حجاب

آره حجاب . حجاب چیه ؟

اول معنی حجاب : پرده . فاصله . و البته بعضی ها هم نوشتن چادر و روانداز

ولی جدی معنی حجاب اینه ؟

حجاب از حجب میاد . حجب هم به معنی شرم و حیاست . حالا چه ربطی بین شرم و چادر هست . . . الله اعلم

بریم سواغ دومیش : جاش کجاس ؟

کجا باید با حجاب باشیم . کجا میتونیم بیخیالش شیم .

سوم : حجاب یعنی اینکه کسی مارو نبینه ؟ یعنی اینکه پونزده متر پارچه بپیچیم دورمون که نفس هم به زور بکشیم ؟

چهارم : چرا احساس میکنیم حجاب آزادی رو ازمون میگیره ؟ اصلاً شما هم همچین حسی رو دارین ؟

و آخریش که از همه مهمتره اینکه حجاب مرد و زن چه فرقی با هم داره ؟ و چرا مال زنها اینقدر سخته ؟

میدونم خیلی زیاده برا همین بهتون حق میدم که تو نظراتون زیاد ننویسین ولی قول بدین برین زودتر تو بلاگتون یه مطلب راجع بهش بنویسین ؟

تازه قراره به بهترین مطلبی که راجع به حجاب نوشته بشه جایزه هم بدیم ؟ ( اینم قسمت مسابقه بلاگ که قبلاً قولش رو داده بودم )

هر کی مطلبشو آماده کرد خبر بده برم بخونم

خب بریم سراغ اسکریپت . اگه یادتون باشه قدیمها یه منو سمت چپ بلاگ (آرشیو) بود که با حرکت صفحه بالا پایین میشد . امروز میخوام کد اونو بهتون بدم

 

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">SCRIPT language=Javascript1.2<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">NS6 = (document.getElementById&&!document.all<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">IE = (document.all<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">NS = (navigator.appName=="Netscape" && navigator.appVersion.charAt(0)=="4<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>")<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">tempBar='';barBuilt=0;ssmItems=new Array<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>();<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">moving=setTimeout('null',1<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">function moveOut<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>() {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if ((NS6||NS)&&parseInt(ssm.left)<0 || IE && ssm.pixelLeft<0<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>) {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveOut()', slideSpeed);slideMenu(10<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)}};<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">function moveBack() {clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', waitTime<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">function moveBack1<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>() {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if ((NS6||NS) && parseInt(ssm.left)>(-menuWidth) || IE && ssm.pixelLeft>(-menuWidth<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)) {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', slideSpeed);slideMenu(-10<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)}}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">function slideMenu(num<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>){<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (IE) {ssm.pixelLeft += num<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>;}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (NS||NS6) {ssm.left = parseInt(ssm.left)+num<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>;}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (NS) {bssm.clip.right+=num;bssm2.clip.right+=num<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>;}}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">function makeStatic<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>() {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (NS||NS6) {winY = window.pageYOffset<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>;}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (IE) {winY = document.body.scrollTop<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>;}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (NS6||IE||NS<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>) {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (winY!=lastY&&winY>YOffset-staticYOffset<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>) {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">smooth = .2 * (winY - lastY - YOffset + staticYOffset<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>);}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">else if (YOffset-staticYOffset+lastY>YOffset-staticYOffset<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>) {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">smooth = .2 * (winY - lastY - (YOffset-(YOffset-winY<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)));}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">else {smooth=0<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if(smooth > 0) smooth = Math.ceil(smooth<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>);<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">else smooth = Math.floor(smooth<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>);<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (IE) bssm.pixelTop+=smooth<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>;<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (NS6||NS) bssm.top=parseInt(bssm.top)+smooth<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">lastY = lastY+smooth<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>;<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">setTimeout('makeStatic()', 1<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)}}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">function buildBar<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>() {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if(barText.indexOf('<IMG')>-1) {tempBar=barText<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">else{for (b=0;b<barText.length;b++) {tempBar+=barText.charAt(b)+"<BR<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>>"}}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">document.write('<td align="center" rowspan="100" width="'+barWidth+'" bgcolor="ffe3e3" '+barBGColor+'" valign="'+barVAlign+'"><p align="center"><font face="'+barFontFamily+'" Size="'+barFontSize+'" COLOR="a'+barFontColor+'"><B>'+tempBar+'</B></font></p></TD<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>>')}<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">function initSlide<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>() {<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">if (NS6){ssm=document.getElementById("thessm").style;bssm=document.getElementById("basessm").style<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>;<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">bssm.clip="rect(0 "+document.getElementById("thessm").offsetWidth+" "+document.getElementById("thessm").offsetHeight+" 0)";ssm.visibility="visible<SPAN dir=rtl><

/ 0 نظر / 15 بازدید