دلتنگی

تا حالا دلتون تنگ شده ؟

اونقدر که احساس کنين گرفته ؟

اونقدر که احساس کنين هيچی نمی تونه ازش رد شه ؟

مثل يه لوله که وسطش يه چيزی گير گرده باشه ؟

اينطوری شدين ؟

اونهايی که شدن چی کار کردن ؟

به من هم بگين . ترو خدا بهم کمک کنين .

نمی دونم چه مرگش شده . هرچی ميريزم توش پايين نميره . همون وسط ميمونه .

تازه بعضی وقتها هم از چشمام ميزنه بيرون .

خيلی سخته بخوای راهشو باز کنی ولی نشه .  راهشو بلد نباشی .

شما بلدين ؟

ميدونين چطوری ميشه مث قديما راهشو باز کرد ؟ مث قديما هرچی خواستی بريزی توش و هيچ وقت هم پر نشه ؟

/ 0 نظر / 17 بازدید