سكوت . سراب . زندگی . آب

سلام
حالتون خوبه . مرسی منم خوبم
نظرهای قشنگتون رو خوندم . ممنون که نظر دادين .

-------------------------------------------------------------------------------------

 از ميان تمام زبانها .... سکوت را برميگزينم ..... و تو زبان مرا می فهمی ..... و تو می دانی از دريچه من چه چیزهایی دیده می شود .... و تو خوب می دانی چه کسی دریچه ی پستوی مرا گشود ..... با من با زبان من سخن بگو .... تا بهانه ای دست آنان که در سطح واژه ها شناورند ندهی .... تنها نشسته ام .... کنار هیچ کس ... کنار هیچ چیز .... نگاه می کنم به هیچ کس .... به هیچ چیز .... می اندیشم ...... به واژه هایی که هرگز به شعرم نپیوست ..... و به لحضه هایی که به زندگی ام ...... هر دو تشنه ایم .... تو برای عطشت دربا را نویده ای .... من سراب را .... (و در ابهام جلوه ای است که در صراحت نیست ) .... هر چند عطشمان برطرف نخواهد شد ..... ولی می دانیم که به تشنگی زنده ایم ..... زندگی یعنی شوق رسیدن به آب

/ 0 نظر / 15 بازدید